Tietosuojasta

GDPR (General Data Protection Regulation) on EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus ja on voimassa 25.5.2018 alkaen.

TIETOSUOJASELOSTE

Blom Company Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät asiakkailtamme saamiimme toimeksiantoihin tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä palveluitamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, henkilö hyväksyy se, että käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Korostamme aina henkilöiden yksityisyyden suojaa ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tästä johtuen emme tee esimerkiksi massatestauksia. Keräämme vain välttämättömät ja tarpeelliset tiedot. Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat: rekrytointi- ja suorahakupalveluiden tarjoaminen, jolloin autamme asiakkaitamme löytämään avoimiin tehtäviin soveltuvia henkilöitä, työnhakijoiden auttaminen löytämään omaan profiiliinsa sopivaa työtä, sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen, oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen, asiakasviestintä, liiketoimintamme kehittäminen ja palveluidemme kohdentaminen.

Keräämme tietoa pääasiassa henkilöltä itseltään palveluidemme käytön yhteydessä tai kun henkilö toimittaa meille oma-aloitteisesti ansioluettelonsa. Tämän lisäksi saamme tietoa julkisista lähteistä, kuten nimitysuutiset ja LinkedIn-palvelusta. Henkilön omalla suostumuksella voimme kerätä henkilöä koskevaa tietoa suosittelijoilta. Tyypillisesti henkilöltä saamiamme tietoja ovat: yhteystiedot, työhakemus, cv, koulutus- ja työhistoria, suosittelijoiden nimet, haastattelussa annetut tiedot, persoonallisuustestien ja henkilöarvioinnissa käytettävien kyselylomakkeiden tulokset. Julkisista lähteistä kerättävät tiedot: LinkedIn-profiilissa mainitut tiedot, kuten koulutus- ja työhistoria, tutkinnot, kielitaito ja osaaminen, nimitysuutisten tiedot ja muut julkisilta verkkosivuilta löytyvät tiedot.

Käsitellessämme henkilötietoja miellä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelemiselle. Henkilötietoja yrityksessämme käsittelee vain salassapitosopimuksen tehneet yrityksemme työntekijät tehtäviä suorittaessaan. Toimeksiantosuhteessa asiakkaisiimme saatamme luovuttaa henkilötietoja henkilön suostumuksella asiakkaallemme rekrytointiprojektin toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei henkilö ole antanut siihen suostumusta.

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin laki sitä vaatii (vert. Yhdenvertaisuuslaki). Jos henkilö on hakenut julkisesti avoinna ollutta tai suorahaussa ollutta tehtävää, emme säilytä tietoja muita hakuja varten, ellei henkilö ole antanut siihen nimenomaista suostumusta.

Huolehdimme tietoturvasta. Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajamme EU-alueella sijaitsevalla palvelimella, joka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekrytointitoimeksiannossa olevalla henkilöllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen luovuttamiseen antamansa suostumus, saada täydentäviä tietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista sekä oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista.

Vastuuhenkilö Blom Company Oy, Seija Blom, 044 976 5512.