Henkilöarviointi

Psykologisten henkilöarviointien avulla saadaan tietoa henkilön käyttäytymismalleista, kyvyistä, oppimispotentiaalista, päätöksenteosta, yhteistyötaidoista tai vaikkapa reagoinnista painetilanteissa.

Soveltuvuusarviointi antaa lisätietoa valintojen tueksi, jolloin kalliilta virherekrytoinneilta vältytään.  Arvioimme henkilön vahvuuksia, kehityspotentiaalia, kehittymiskohteita ja mahdollisia riskejä suhteessa haettuun tehtävään. Arviointi räätälöidään aina tehtävän vaatimusten mukaan.

Johtotason arvioinneissa painotamme strategista ajattelua, henkilöjohtamista, toimeenpanoa ja päätöksentekokykyä sekä sidosryhmäsuhteiden hallintaa.

Raportoimme arvioinnin tulokset asiakkaalle ja annamme selkeän kannanoton henkilön soveltuvuudesta tehtävään.

Resurssiarviointien avulla löydämme organisaatiostasi vahvimmat kehityspotentiaalit ja seuraajaehdokkaat. Organisaation muuttuessa resurssiarviointien avulla voidaan tuoda uutta näkökulmaa organisaatiosi voimavaroista.

Käytössämme ovat nykyaikaiset, luotettavat ja tarkat arviointimenetelmät, joten arviointiprosessimme on sujuva ja tehokas. Arvioitavan ei näin ollen tarvitse varata yhtä kokonaista työpäivää henkilöarviointia varten. Hakijoiden yksityisyyden suojaamiseksi emme myöskään tee massatestejä. Henkilöarvioinnin tekee psykologi, jolla on henkilöarvioinnin sertifikaatti.