Palvelut

Suorahaku
Sopii parhaiten johdon ja päällikkötason rekrytointiin.  Suorahaku sopii erityisesti silloin, kun rekrytointi halutaan tehdä kaikessa hiljaisuudessa esimerkiksi kilpailutekijöistä johtuen. Suorahaun avulla tavoitat myös ne johtotasolla toimivat henkilöt, jotka eivät itse aktiivisesti hae työtä.

Organisaation kehittämien
Organisaation kehittämisprojektin avulla saadaan tietoa organisaation tämänhetkisestä toiminnasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohdista sekä henkilöresursseista. Kehittämisprojektit räätälöidään tarkemmin asiakkaan kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaisiksi.

Ilmoitushaku
Julkinen ilmoitushaku on tehokas tapa rekrytoida. Hakuprosessi voidaan toteuttaa avaimet käteen periaatteella, jolloin sinulle jää aikaa keskittyä omaan liiketoimintaasi. Julkinen ilmoittelu sopii kun halutaan tavoittaa laaja kohderyhmä ja saada yrityksellesi positiivista näkyvyyttä. Onnistuneilla mediavalinnoilla edistetään yrityksen imagoa ja kiinnostusta työnantajana.

Henkilöarvioinnit
Soveltuvuusarviointi rekrytoinnin yhteydessä, kun halutaan varmistua henkilön soveltuvuudesta tehtävään tai kun halutaan valita useamman kandidaatin joukosta tehtävään parhaiten sopiva

Resurssikartoitukset kehityspotentiaalien löytämiseksi, seuraajasuunnittelun avuksi tai organisaation muutostilanteissa

Arvioinnin tekee laillistettu psykologi, jolla on henkilöarvioinnin sertifikaatti. Käytämme ketteriä, luotettavia ja nykyaikaisia arviointivälineitä.

Yhdistelmähaku
Paras mahdollinen kattavuus hakuprosessiin saadaan, kun yhdistetään ilmoitushaku ja suorahaku. Tällöin tavoitetaan myös sellaiset henkilöt, jotka eivät seuraa työpaikkailmoittelua, mutta joiden kiinnostus tehtävään saadaan herätettyä henkilökohtaisella yhteydenotolla.